وحدت از منظر امام خامنه ای روحی فداه وخطر تکفیری ها

مسئله‌ى وحدت، وحدت ملى، حفظ اتحاد؛ این جزو وظائف ما است. حضور نیروهاى تكفیرى كه امروز متأسفانه در برخى از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست كه بى‌گناه‌هان را میكشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است كه دو گروه شیعه و سنى را نسبت به هم بدبین میكنند؛ این خیلى خطر بزرگى است؛ جلوى این بدبینى را باید بگیریم. نه از آن طرف شیعیان خیال كنند كه یك گروه آنچنانى كه با شیعه این‌جور رفتار میكند این جبهه‌ى اهل تسنن است كه با اینها مقابله میكند، نه جبهه‌ى اهل سنت تحت تأثیر حرفهاى آنها – آنچه آنها راجع به شیعه میگویند و تهمتهایى كه میزنند و آتش‌افروزى‌هایى كه میكنند – قرار بگیرند. باید مراقب باشند؛ هم شیعه مراقب باشد، هم سنى مراقب باشد. این را بایستى در همه‌ى مناطق كشور همه بدانند؛ هم سنى‌ها بدانند، هم شیعه‌ها بدانند؛ نگذارند كه این وحدتى امروز در بین كشور هست [از بین برود]؛ كه یكى از بخشها وحدت مذاهب شیعه و سنى و وحدت اقوام است. برجسته كردن خصوصیات قومى و دمیدن در آتش قوم‌گرایى، كارهاى خطرناكى است، بازى با آتش است؛ به این هم باید توجه بكنند.
بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرىددر سال1392

جستجو