فهرست مطالب کتاب سلسه نور

فهرست مطالب
پیشگفتار  ۱۳
مقدمه  ۱۷

بخش اول:‌ ولایت خدای متعال:‌ ۲۱
معنای لغوی و کاربرد ولی  ۲۳
مفهوم ولایت  ۲۴
جواب  ۲۵
ولایت تکوینی و ولایت تشریعی  ۲۶
مستندات قرآنی  ۲۷
ولایت به معنای نصرت  ۲۷
ولایت تشریعی خداوند  ۲۷
ولایت تشریعی خداوند  ۲۸
ولایت تشریعی رسول خدا ۶ ۲۸
ولایت تشریعی امیرالمؤمنین علی۷ ۲۸
تشریح ولایت  ۲۹
اقسام ولایت خداوند سبحان ۳۰
راه تحصیل ولایت خدای متعال ۳۰
ولایت الهی با توحید در حاکمیت  ۳۱
ولی مطلق خداست ۳۳
ولایت خدای متعال بر مؤمنین ۳۳
ولایت عامه و و لایت خدای متعال مؤثر است ۳۴
فقدان ولایت ۳۴
بخش دوم: ولایت انبیاء الهی  ۳۵
لزوم ولایت انبیاء: ۳۷
انبیاء الگوی بشریت ۳۹
شناخت شأن و منزلت انبیاء: ۴۱
تعداد انبیاء‌الهی ۴۳

بخش سوم : ولایت پیامبر اسلام ۶ ۴۵
ولایت پیامبر اسلام۶ ۴۷
گواهی حضرت عیسی۷ بر ولایت پیامبر ۶ ۴۸
ولایت پیامبر فراتر از خود انسان ۴۹
ولایت پیامبر ۶ برای چه کسی حاصل می‌شود؟ ۵۰
هدف از بعثت پیامبر۶  ۵۱
تلاش برای هدایت ۵۲
حضرت محمد ۶ خاتم پیامبران  ۵۳
پیامبر ۶ و یاران او ۵۴
پیامبر اسلام ۶ شاهد بر امت ۵۵
علی ۷ شاهد بر پیامبر ۶  ۵۶
رسول ۶ خدا هدایت‌کننده به دین حق ۵۸
پیامبر الگوی بشریت است  ۵۹
پیامبر از زبان فاطمه زهرا ۳ ۶۰

بخش چهارم :‌ولایت اهل بیت : ۶۳
مفهوم ولایت امام معصوم ۶۵
لزوم ولایت امام معصوم  ۶۶
اولی‌الامر چه کسانی هستند ۶۷
ولایت تکوینی امام ۷  ۶۷
مقام امامت از نبوت عامه بالاتر است  ۶۸
امامت از اصول دین است  ۶۹
ولایت حصار الهی و معیار قبولی عمل ۷۰
ولایت شرط اصلی پذیرش توبه ۷۱
آثار دوستی و دشمنی باامامان  ۷۳
شأن و مقام امامت ۷۴
اما رضا۷ از شأن ولایت می‌گوید ۷۵
توصیف امامت و امام  ۸۰
ادعای ولایت داشتن کفایت نمی‌کند ۸۳
ولایت ائمه ولایت خداست ۸۴
وظایف ولایت و حاکمیت ۸۴
بخش پنجم: نصوص ولایت ائمة اطهار ۸۷
لوح حضرت فاطمه ۳ ۸۹
زمین خالی از امام معصوم نمی‌شود ۹۲
کلامی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در باب ثقلین ۹۵
امامان دوازده نفرند ۹۸
اهل بیت پناهگاه امت اسلام ۹۸
اهل بیت کشتی نجات امت ۹۹
اهل بیت سزاوارترین افراد برای حاکمیت و ولایت  ۹۹
محبان اهل بیت:چند گروهند  ۱۰۰
لزوم اطاعت از امامان : ۱۰۲
ولایت امیرالمؤمنین علی۷  ۱۰۴

بخش ششم: ولایت امیرالمؤمنین۷ ۱۰۵
علی۷ ولی الله است ۱۰۷
ولایت علی ۷ در قرآن کریم ۱۰۸
ولایت امیرالمؤمنین علی۷ امانت الهی است ۱۱۰
نقش نگین انگشتر پیامبر۶ ۱۱۱
غدیر تجلی گاه ولایت امیرالمؤمنین۷ ۱۱۰
بخش هفتم: جانشینان علی۷ ۱۱۷
وصیت امیرالمؤمنین ۷ به امام حسن۷ ۱۱۹
ولایت امام حسن۷ ۱۲۰
دعای مستجاب ۱۲۰
فضیلت امام مجتبی نزد دشمنان ۱۲۱
وصیت به امام حسین۷ ۱۲۲
فرزندان پیامبر ۱۲۳
ولایت امام حسین۷ ۱۲۵
خبر شهادت و مژده ولایت ۱۲۵
مادری ایرانی ۱۲۶
ولایت امام علی بن الحسین۷ ۱۲۷
تسبیح عالم موجودات همراه با علی بن الحسین۷ ۱۲۹
ولایت امام باقر۷ ۱۲۹
موجودات عالم ولایت را پذیرفته‌اند ۱۳۱
نص بر ولایت امام صادق۷ ۱۳۲
شیعه تنوری ولایت باشیم ۱۳۲
ولایت امام کاظم۷ ۱۳۴
امام به چه چیز شناخته می‌شود ۱۳۵
ولایت امام رضا۷ ۱۳۶
امین خدا در روی زمین ۱۴۳
ولایت شرط ورود به توحید ۱۴۵
امام رضا از جواد الائمه۷ می‌گوید ۱۴۶
عصا هم شهادت می‌دهد  ۱۴۷
ولایت امام هادی۷ ۱۴۸
فراهم کردن زمینه غیبت حضرت مهدی (عج) ۱۵۰
ولایت امام عسگری۷ ۱۵۱

بخشش هشتم: ولایت حضرت بقیة الله الاعظم، امام زمان۷ ۱۵۳
امامت حضرت حجت۷ ۱۵۵
امام زمان و مشیت الهی ۱۵۸
نکاتی در آیات ذکر شده  ۱۶۰
حکومت صالحان بر اساس قانون تکوینی نظام آفرینش است ۱۶۱
بیان اهل بیت در مورد امام مهدی۷ ۱۶۱
سنت‌های انبیاء و حضرت قائم۷ ۱۶۲
میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ۱۶۶
نرجس خاتون کیست؟ ۱۶۹
چگونگی ازدواج نرج خاتون با امام عسکری۷ ۱۶۹
افرادی که امام را دیده‌اند ۱۷۱
عثمان بن سعید عمروی ۱۷۱
قابل غیر شیعه ۱۷۳
ابوغانم خادم امام عسکری۷ ۱۷۲
ابوالادیان می‌گوید ۱۷۳
محمدبن عثمان عمروی  ۱۷۳
رشیق مازانی ۱۷۴
غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ۱۷۵
علت غیبت ۱۷۵
دوران غیبت ۱۷۷
نواب چهارگانه و خاص حضرت بقیه الله (عج) ۱۷۸
آخرین توقیع به علی بن محمدسمری ۱۸۱
متن آخرین توقیع حضرت به علی بن محمد سمری ۱۸۱
وظایف و فعالیت‌های اساسی سفیران خاص ۱۸۲
کلام رسول خدا۶ در مورد غیبت کبری ۱۸۳
انتظار فرج ۱۸۴
اعتقاد به مهدویت اختصاص به شیعه دارد ۱۸۵
امام زمان ۷ در انجیل ۱۸۶
ظهور آن حضرت حتمی است ۱۸۸

بخش نهم:‌ولایت فقیه جامع الشرائط ۱۹۱
ولایت انسان مومن  ۱۹۳
ولایت فقیه منشاء مشروعیت حکومت اسلامی ۱۹۴
لزوم حاکمیت ولایت فقیه ۱۹۷
مراد از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ ۲۰۰
شرایط و صفات رهبر در قانون اساسی ۲۰۲
لزوم حکومت و امامت و رهبری  ۲۰۲
نقش علما در زمان غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه ۲۰۶
حاکمیت علماء شیعه ۲۰۷
حکومت و قضاوت از شئون علمای شیعه است ۲۰۹
فقهاء امانت‌دار پیامبرند ۲۱۰
علماء دین کارگزاران امت اسلامی ۲۱۳
خصوصیات والیان در جامعه اسلامی ۲۱۳
ولایت فقیه از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است ۲۱۶
دیدگاه بعضی از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است ۲۲۰
دیدگاه محمدبن ادریس حلی ۲۲۱
دیدگاه شیخ عبدالعالی کرکی ۲۲۲
دیدگاه مرحوم جواهر ۲۲۲
نظر میرزار محمّد حسین نائینی ۲۲۳

بخش دهم: ولایت فقیه در دوران ۲۲۵
جمهوری اسلامی ایران ۲۲۶
ولایت و نیابت حضرت روح‌الله الموسوی الامام خمینی ۲۲۷
وجوب تشکیل حکومت بر فقها ۲۲۹
استمرار ولایت در رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای ۲۳۰
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در آینه کلام حضرت امام خمینی; ۲۳۲
خورشید انقلاب اسلامی ۲۳۳
دیدگاههای دانشمندان و عالم بزرگ شیعه در مورد رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روحی فداه ۲۳۵
متن پیام حضرت آیت‌الله العظمی اراکی: ۲۳۵
دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی ۲۳۶
مقام معظم رهبری در نظر حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۲۳۶
دست خدا به همراه مردم و مسئولین بود ۲۳۷
دیدگاه حضرت آیت الله ملکوتی امام جمعه تبریز ۲۳۸
شرط بیعت از شرایط اساسی زمامداری اسلامی ۲۳۹
شایسته‌ترین فرد برای این مقام ۲۳۹
سکینه‌ای که علامت حقانیت ایشان بود ۲۴۰
ایشان مصداق بیان حضرت امیر۷ شناخته شد ۲۴۱

جستجو