عقد اخوت در روز غدیر

عید غدیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پایگاه مقام معظم رهبری عقد اخوت عقد اخوت زنان
عید غدیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پایگاه مقام معظم رهبری عقد اخوت عقد اخوت زنان

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

س ۱۴۶۴: آیا انشای عقد اخوّت در ایّامی غیر از روز عید غدیر خم جایز است؟

ج: انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم معلوم نیست هرچند اولی‏ و احوط است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)


بعد از آن سزاوار است برخی امور را رعایت نمایند: ۱- برای یکدیگر دعا کنند. ۲- در زیارت ها بجای دیگری نیز زیارت کنند. ۳- در آخرت یکدیگر را شفاعت کنند.حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

زنان نیز می توانند به امید رسیدن به ثواب، عقد اخوت را میان خود جاری کنند.

جستجو