راه غلبه بر مشکلات


با نماز بر مشكلات غلبه كنيد

انسان با اقامه نماز نوعى صلابت روحى در خود احساس مى‏كند كه زمينه‏سازى غلبه بر مشكلات را فراهم مى‏سازد، قرآن كريم در اين رابطه مى‏فرمايد: «يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ(1)».

اى افراد با ايمان از صبر و نماز كمك بگيريد، زيرا: خداوند با صابران است. با دو نيروى استقامت و توجه به خدا به جنگ مشكلات و حوادث سخت برويد كه پيروزى از آن شماست.

شهيد بزرگوار مرتضى مطهرى در توضيح و تفسير آيه فوق مى‏گويد: قرآن عجيب سخن مى‏گويد، اى اهل ايمان از نماز استمداد كنيد و از صبر، از اينها استمداد كنيد! مدد بگيريد! چه مددى است كه مى‏توانيم از نماز بگيريم؟ چه مددى است كه از عبادت خدا و خداپرستى مى‏توانيم بگيريم؟ همين [نماز و روزه و عبادت] مدد است، اصلاً هر مددى را اينجا مى‏شود گرفت، اگر شما مى‏خواهيد در اجتماع، يك مسلمان واقعى باشيد و مى‏خواهيد يك مجاهد نيرومند باشيد، بايد نمازخوان خالص و مخلص باشيد(2).

«در روايات اسلامى وارد شده، كه علىهر گاه با مشكلى روبرو مى‏شد، به نماز بر مى‏خواست و پس از نماز به دنبال حل مشكل مى‏رفت و اين آيه را تلاوت مى‏فرمود: «اِسْتعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَوةِ…(3)».

در سختيها انسان نياز به تكيه‏گاهى دارد، تا به پشتوانه آن بر مشكلاتش فائق آمده و پيروز شود و با تكيه بر ذات لايزال الهى، انسان مى‏تواند با روحى مطمئن و آرام امواج سهمگين مشكلات را در هم شكند.


1- سوره بقره آيه 153.

2- انسان كامل، ص 103.

3- تفسير الميزان، ج 1، ص 154.

(33)


 


جستجو