حكم جنين در رحم زنى كه فوت كرده

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

51- آيت‏الله‏ العظمى خامنه‏ اى: اگر جنين با مرگ مادرش فوت كند و يا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد خارج كردن آن از شكم مادر واجب نيست بلكه جايز هم نيست ولى اگر جنين روح در او دميده شده و در شكم مادرش كه از دنيا رفته است زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج كردن او از رحم مادر وجود داشته باشد واجب است سريعا او را از شكم مادر خارج كنند و تا وقتى كه مرگ جنين در رحم احراز نشده است دفن مادر همراه جنين جايز نيست و اگر جنين زنده همراه مادرش دفن شده و حتى بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد واجب است اقدام به نبش قبر و خارج كردن جنين زنده از شكم مادر نمايند همچنين اگر حفظ حيات جنين در شكم مادرش متوقف بر دفن نكردن مادر باشد ظاهر اين است كه تأخير دفن مادر واجب است تا جان جنين حفظ شود و اگر كسى بگويد دفن زن حامله يا جنين زنده‏اى كه در رحم او وجود دارد جايز است و ديگران به گمان صحت نظر او اقدام به دفن نمايند و اين كار منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود پرداختن ديه بر كسى كه مباشر دفن بوده واجب است مگر اينكه مرگ جنين مستند به گفته آن شخص باشد كه در اين صورت ديه بر او واجب است.(استفتائات ج 1 س 258)


جستجو