جراحى براى زيبايى

۳۴- آيت‏الله‏العظمى اراكى: سؤال، آيا جايز است انسان كارى بكند كه مو از موضعى از مواضع بدن نرويد و آيا اين عمل نقص است به بدن؟

جواب: احوط ترك است.(استفتائات ص ۲۶۰ س ۳۷)

۳۵- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: عمل جراحى زيبايى براى زنان توسط پزشك مرد درمان بيمارى محسوب نمى‏شود و نگاه كردن و لمس حرام به خاطر آن جايز نيست مگر در مواردى كه براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه كردن باشد.(استفتائات ج ۲ س ۲۱۵)

 

۳۶- حضرت امام خمينى(ره): سؤال: جراحى غددى كه در بدن مى‏باشد و ضررى هم ندارد و يا جراحى بينى و يا گوش جهت زيبائى شرعا چه حكمى دارد.

جواب: مانع ندارد.(استفتائات ج ۲ ص ۴۵ س ۱۲۳)

۳۷- استفتاء از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: بعضى از آقايان با مراجعه به پزشك نسبت به نازك‏كردن ابروى خود به صورت دائمى اقدام مى‏كنند اين عمل فى‏نفسه چه حكمى دارد و آيا انجام آن توسط پزشك جايز است؟

جواب: اگر اين عمل موجب ترويج فرهنگ باطل و مبتذل غرب و يا به قصد تشبه به زنان باشد جايز نيست و با اين فرض چنين عملى براى پزشك هم اشكال دارد.(سؤال مستقل به شماره ۵۹۶۴۲)


جستجو