بچه‏اى كه در رحم مرده

31- حضرت امام خمينى(ره): اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد بايد با آسانترين راه او را بيرون آورد و چنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد ولى بايد بوسيله شوهرش اگر از اهل فن باشد يا زنى كه اهل فن باشد او را بيرون آورند و اگر ممكن نيست مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر هم ممكن نيست مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بچه را بيرون آورد و در صورتى كه آن هم پيدا نشود كسى كه اهل فن نباشد مى‏تواند بچه را بيرون آورد.(مسأله 626)


جستجو