روغن گیاهی ضد وجع ودرد مفاصل:


وجع مفاصل یا تورم والتهاب مفاصل وبه عبارتی ارتریت رما توئید یا رماتیسم مفصلی یکی از بیماریهای تقریبا رایج بین حدود یک درصد از جمعیت  زنان ومردان است که البته زنان به این بیماری بیشتر دچار می شوند.

: در مجموع نشانه‌های آرتریت روماتوئید از این قرار اند

            سفتی صبحگاهی مفاصل

            تورم مفاصل

            درد مفصلی

            ضعف و خستگی

            ندول‌های روماتوئید

در مجموع می توان از این روغن برای اهداف درمانی ذیل بهره برد

            اهداف درمان عبارتند از: ۱- تسکین درد ۲- کاهش التهاب ۳- محافظت ساختارهای مفصلی ۴- حفظ عملکرد و ۵- کنترل درگیری سیستمیک

با بهره گیری از این روغن در یک برنامه مشخص یک ماهه می توان به ۸۰% از اهداف درمانی وجع مفاصل دست یافت که عملا ما را در۱- تسکین درد ۲- کاهش التهاب ۳- محافظت ساختارهای مفصلی ۴- حفظ عملکرد کمک می کند

مواد لازم برای تهیه روغن

۱-روغن کنجد۲لیتر

۲- سیاهدانه سائیده۵۰ گرم

۳- زنجبیل خشک سائیده۵۰ گرم

۴-میخک یا قلمفور سائیده۵۰ گرم

۵- دارچین سائیده۵۰ گرم

۶-زنیان سائیده۵۰ گرم

۷- بابونه۱۰۰ گرم

۸- خطمی۱۰۰گرم

۹-اکلیل الملک۱۰۰گرم

۱۰-صمغ اشق۱۵۰گرم

۱۱-صمغ جاوشیر۱۵۰گرم

۱۲-صمغ مقل۱۵۰گرم

۱۳-موم عسل۱۵۰گرم

۱۴- سرکه سیب ۱لیتر

۱۵- شبت۱۵۰گرم

۱۶- مومیایی( روغن کوه،روغن سنگ،موم کوه)

تذکر: این روغن گیاهی اگر با روغن کوهان شتر ممزوج شود درمان بسیار مناسبی برای درد سیاتیک را نیز به همراه

خواهد داشت.

یاد اوری:

۱-طرز تهیه روغن از صمغها: ازانجا که سمغ در روغن حل نمی شود ابتدا انها را خورد کرده ودر مقدار کمی اب حل کنید سپس روغن پایه را اضافه کرده ودر یک حرارت ملایم اجازه دهید اب تبخیر شود به این صورت روغن پایه شما خواص صمغ را خواهد داشت.

۲-برای روغن گیری از گیاهان سه راه وجود دارد.

الف:گیاه تازه را عصاره گیری کرده ، عصاره را به روغن پایه اضافه کنید  در یک حرارت ملایم اجازه دهید اب ان تبخیر شود ، سپس روغن حاصله را از یک صافی پارچه ای عبور داده روغن به دست امده خواص ان گیاه را خواهد د اشت.

ب: گیاه را خورد کرده بجوشانید ، سپس صاف کرده وبا روغن پایه ممزوج کنید ومجددا در یک حرارت ملایم اجازه دهید اب تبخیر شور ، روغن به دست امده خواص داروئی خواهد داشت

ج:گیاه داروئی را به صورت صفوف( سائیده ) یا کاملا خورد شده در اورید وروغن را به ان اضافه کنید سپس در یک پروسه زمانی چهل روز تا سه ماهه ان را به دور از نور افتاب نگه داری کنید هر چند وقت یک بار ان را به هم بزنید وپس از پایان این مدت از صافی پارچه ای عبور دهید ، روغن حاصله خواص داروی گیاهی شمارا خواهد داشت.

جستجو