استمناء براى تشخيص نطفه

46- سؤال از آيت‏الله العظمى امام خمينى: در بعضى از بيمارستانها براى اينكه بفهمند انسان بچه‏دار مى‏شود يا نه از مرد مى‏خواهند كه با عمل استمناء منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد آيا اين كار جايز است يا خير؟

جواب: حرام است.(سؤال 96)


جستجو