استمناء براى تشخيص بيمارى

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

47- آيت‏الله‏ العظمى خامنه ‏اى: استمناء از نظر شرعى جايز نيست هر چند براى تشخيص قدرت وى بر بچه‏دار شدن باشد مگر آنكه تشخيص و شناخت بيمارى كه علت بچه‏دار شدن زن يا شوهر است متوقف بر آن باشد.(استفتائات ج 1 س 810)

48- جواب استفتاء از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: شخص مجرد در صورتيكه پزشك منى او را براى آزمايش بخواهد و راه ديگرى هم براى خارج كردن منى نداشته باشد، اگر معالجه متوقف بر آن باشد اشكال ندارد.(استفتائات ج 1 س 809)

49- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: انجام عمل استمناء بدستور پزشك براى آزمايش و معاينه منى در مقام معالجه در صورتى كه منوط به آن بوده و استمناء بوسيله همسر ممكن نباشد اشكال ندارد.(استفتاء ج 2 س 218)

50- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: جايز است زن با آلت شوهرش بازى كند تا منى خارج شود اين كار از موارد استمناء حرام نيست.(استفتاء ج 1 س 808)


جستجو