اركان اساسي غذاي انسان و حيوان

اركان اساسي غذاي انسان و حيوان

هشت قسمت از روئيدني ها از اركان اساسي غذاي انسان و حيوان است:

1- فانبتنا فيها حباً : سپس در زمين دانه فراواني رويانديم.

2- وعنباً و قضباً : همچنين انگور و سبزي بسيار .

3- وزيتوناً و نخلاً : و زيتون و نخل فراوان.

4- و حدائق غلباً : و باغ هايي پر درخت (با انواع ميوه هاي رنگارنگ)

 

5- و فاكهه و ابا : ميوه و چراگاه (گياهاني كه در چراگاه ها مي رويد و از آن به عنوان گياهان دارويي ياد مي شود) .

تفسير نمونه . ج 26 . ص 149

 

اگر مي خواهيد عمر دراز توأم با نشاط جواني داشته باشيد اين غذاها را بخوريد:

1- سنين هاي تازه فصل، حتي الامكان خام باشند.

2- ميوهاي رسيده در آفتاب تازه و مال فصل باشد و هر چه بيشتر بايد آنرا خام و نپخته مصرف كنيد.

3- غلات را كامل و طبيعي و بدون اضافه كردن قند بخوريد.

4- حبوبات و گوشت را از بهترين نوع آن انتخاب كنيد.

5- سبزيهاي معطر را تازه و طبيعي مصرف كنيد.

6- چاشني هاي معطر را تازه و طبيعي مصرف كنيد.

7- از گلها و گياهان شفا بخش، خيسانده، دم كرده، جوشانده درست كنيد و مصرف نماييد.

8- قندهاي طبيعي و عسل طبيعي و خالص را بكار ببريد.

9- روغن هاي مايع نباتي را از نوعي انتخاب كنيد كه از فشار اولي بدون دادن حرارت بدست آمده باشد.

10- آب ميوه ها و سبزيها شفا بخش را كه طبيعي باشند بنوشيد.

اگر غذاهاي خود را از چنين محصولاتي انتخاب كنيد، پروتئين ها هيدارت و كربون ها ، گلوسيدها ، ليپدها، ديامتارها، و مواد معدني و اوليگو المانهائي كه بدن لازم دارد خواهيد رسانيد و با اين وسيله نشاط و سير زندگي خود را حفظ خواهيد كرد.

يك قسمت عمده از غذاهاي معمولي آفريينده هستند و بطور مصنوعي در آن دستكاري شده و داراي عناصر و مواد مضر مي باشند و در بسياري از اوقات آنها مرده اند.

اشاره به برتري ميوه ها بر گوشتها

و امددنا هم بفاكهه و لحم مما يشترمون: همواره از انواع ميوه ها و گوشتها از هر نوع تمايل داشته باشند در اختيار آنها مي گذاريم.

مقدم داشتن (فاكهه) بر (لحم) اشاره است ؟ برتري «ميوه ها» بر «گوشتها»

تفسير نمونه  ج 22 ص 434 .

ميوه از نظر تغذيه عالي تر از گوشت است.

و فاكهه مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون (21 و 20 سوره واقعه) نوجوانان بهشتي هر نوع ميوه اي كه آنها مايل باشند آنها تقديم مي كنند و گوشت پرندگان از هر نوع كه بخواهند.

مقدم داشتن ميوه بر گوشت به خاطر آن است كه از نظر تغيده بهتر و عالي تر است، به علاوه ميوة قبل غذا لطف ديگري دارد. و البته در ميان انواع گوشتها، گوشت پرندگان برتري دارد لذا روي آن تكيه شده است.

تفسير نمونه ج 23 ص 213

غذا را با ميوه آغاز كنيم:

خداوند در سوره واقعه و طور، خوردن ميوه را بر گوشت مقدم داشته است:

و فاكِههٍ مِمّا يَتَخَيَّروُنَ وَ لَحمِ طَيرِ مِمّا يَشتَهوُن (واقعه 21 ، 20)

وَ أقدُدنا هُم بِفاكِهَهِ وَ لَحمِ مِمّا يَشتَهوُنَ (طور / 22)

پيامبر اكرم (ص) فرموده اد: اگر كسي از شما خواست افطار كند، با خرما افطار كند، زيرا اين كار براي او بركت خواهد داشت.

خوردن ميوه قبل از وعده هاي غذا در برگيرنده فوايد بهداشتي بسياري است ميوه داراي مواد قندي ساده و سهل الهضمي است كه به سرعت جذب بدن مي شود زيرا امعاء اين مواد قني ساده را در مدت بسيار كوتاهي كه از چند دقيقه تجاوز نمي كند، جذب مي نمايد و موجب بر طرف شدن عوارض گرسنگي و نياز بدن به مواد قندي مي شود. در حالي كه اگر كسي معده خود را از انواع مختلف مواد غذايي انباشته كند حداقل سه ساعت طول مي كشد تا مواد قندي موجود در غذا جذب بدن شود، عوارض گرسنگي نزد اين افراد مدت بيشتري طول مي كشد.

مواد قندي علاوه بر سهل الهضم بودن، منبع انرژي مناسبي براي تمام سلولهاي بدن هستند و از جمله سلولهايي كه به سرعت از اين مواد قندي استفاده مي كنند، سلولهاي ديواره امعا و پرزهاي رودها كه پس از دريافت مواد قندي، آمادگي پيدا مي كنند تا وظيفه خود را در جذب ساير مواد غذائي مفيد به نحو احسن انجام دهند.

تمام مواد غذائي انسان در سه بخش :

لنخرج به حباونباتا و جنات الفاقا- سوره نبا آيات 16-15 هدف از نزول باران اين است كه دانه هاي غذائي و گياهان را وسعت آن از زمين خارج كنيم و باغ هايي پر درخت.

در حقيقت در اين آيه به تمام مواد غذائي كه انسان و حيوان از آن استفاده مي كنند، و از زمين روييده اشاره شده است، زيرا قسمت مهم را دانه هاي غذايي تشكيل مي دهد (حباً) و قسمت ديگري سبزيجات و ريشه ها است ( و نباتاً) و بخش ديگري نيز ميوه ها مي باشد (و جنات)

تفسير نمونه – سوره نبأء – ج 26 – ص 27 .

 


جستجو